Smuiger met histories in het vierkant met gestreepte lofrand in het pand 
Aan ‘t Glop te Zaandam

 

Offener Kamin mit biblischen Darstellungen im Quadrat mit gestreiftem Laubrand in der Wohnung Aan ‘t Glop in Zaandam

 

Voor de bijbelse voorstellingen op tegels zijn in de meeste gevallen prenten als voorbeeld gebruikt. Geen prentenbijbel is zo belangrijk geweest als de kleine prentenbijbel van Pieter H. Schut. De voorstellingen zijn genummerd.

 

Für biblische Szenen auf Fliesen wurden meist grafische Vorlagen benutzt. Keine Bilderbibel war so wichtig, wie die kleine Bilderbibel des Pieter H. Schut. Die Kupferstiche sind nummeriert.

   

Oude Testament / Altes Testament

2

Gen. 3:6 – De zondeval

 

Der Sündenfall

3

Gen 3:24 - De verdrijving uit het paradijs

 

Vertreibung aus dem Paradies

4

Gen. 4:2 - Adam, Eva, Kain en Abel

 

Die erste Familie

6

Gen. 7:7-9 – De dieren gaan in de ark van Noach

 

Die Tiere gehen in die Arche

10

Gen. 11:3-5 - De torenbouw van Babel

Der Turmbau von Babel

 

11

Gen. 12:5 – Abraham gaat naar Kanaän

Abraham geht nach Kanaa

 

16

Gen. 22:13 – Abrahams offer

Abrahams Opfer

 

17

Gen. 24:18 – Rebekka laat de knecht drinken

Rebekka läßt den Knecht trinken

 

21

Gen. 28:11 - Jakobs droom

 

Jakobs Traum

22

Gen. 29:10 - Jacob ontmoet Rachel

 

Jakob begegnet Rachel

29

Gen. 40:5 – Jozef verklaart dromen

 

Josef deutet Träume

31

Gen 42:1 – Jacobs zonen gaan naar Egypte

 

Söhne gehen nach Ägypten

37

Ex. 2:5 - Mozes gevonden

 

Moses im Körbchen gefunden

45

Ex. 32:17– Mozes verbrijzelt de stenen tafelen

Moses zerbricht Gesetzestafeln

 

47

Num. 21:9 – De koperen slang

Die kupferne Schlange

 

57

Richt. 11:2 – De verstoting van Jefta

 

Die Verstoßung des Jephta

60

Richt. 11:34 – Jefta’s thuiskomst

Jephtas Heimkehr

 

62

Richt. 11:39 – Jefta’s dochter geofferd

Jephtas Tochter geopfert

 

65

Richt. 15:14 – Simson verslaat duizend

Samson erschlägt tausend Feinde

 

66

Richt. 16:1 – Simson draagt de deuren

Samson trägt die Türen

 

67

Richt. 16:18 Delila laat Simsons haar afscheren

Samsons Haare abgeschnitten

 

74

Samuel 9:17 – Samuël begroet Saul

 

Samuel begegnet Saul

75

1 Sam. 10:1 - Samuël zalft Saul

 

Samuel salbt Saul

96

1 Kon. 11:5 – Salomo’s afgoderij

Salomos Götzenverehrung

 

97

1 Kon. 11:30 – Jerobeam ontmoet Achia

Jerobeam begegnet Achia

 

98

1 Kon. 12:6 – Rechabeam bij de raadsheeren

 

Rechabeam bei den Ratsherren

105

1 Kon. 17:1 – Elia’s boodschap aan Achab

 

Elias Botschaft für Achab

106

1 Kon. 17:10 – Elia en de weduwe van Sarefat

 

Elija und die Witwe von Sarepta

108

1 Kon. 18:38 – Elia‘s offergebed beantwoord

 

Elias Gebet wird erhört

109

2 Kon. 2:11 – Elia’s  hemelvaart

 

Elias Himmelfahrt

111

2 Kon. 2:23 – Elisa bespot door de kinderen

 

Elischa von Kindern verspottet

146

Job 1:5 – Jobs brandoffers

 

Jobs Brandopfer

147

Job 1:14 - Jobs rampen

 

Job erhält Unglücksnachricht

149

Job 2:11 -Job en zijn vrienden

Job und seine Freunde

 

150

Job 42:10 – Job hersteld in voorspoed

Job wird aufs neue geehrt

 

151

Psalmen – Koning David als psalmdichter

 

König David als Psalmdichter

155

Daniel 3:3 - Gouden beeld van Nebukadnessar

 

Statue des Nebukadnessar

161

Jona 1:2,3 - Jona’s roeping en vlucht

Jonas Berufung und Flucht

 

162

Jona 2:10 - Jona wordt aan land gespuwd

Jona wird an Land gespien

 

164

Jona 4:5 - Jona en de wonderboom

 

Jonas und der Wunderbaum

165

De profeten Esaias, Jeremias en Ezechiël

Esaias, Jeremias und Ezechiel

 

166

De profeten David, Daniël en Elia

Propheten David, Daniel, Elias

167

De profeeten Elisa, Jona en Obadja

 

Propheten Elias, Jonas, Obadja

168

De profeten Amos, Zacharias en Malachias

 

Amos. Zacharias und Malachias

171

Tob. 6:1 – Tobias vangt een grote vis

 


Tobias fängt einen großen Fisch

 

Links

ZAANSE SCHANS  

 

Amsterdamse bijbeltegels die naar de prentjes van Pieter Schut zijn geschilderd in het pand ‚Aan ‘t Glop‘ op de Zaanse Schans

Amsterdamer Bibelfliesen an einem offenen Kamin (smuiger) in der Wohnung ‚Aan ‘t Glop‘ auf der Zaanse Schans

 

 

Niederländische Fliesen des 18. Jahrhunderts im Restaurant ‘de hoop op de Swarte Walvis‘, Kalverringdijk 15 in Zaandam, Teil 2

www.geschichte-der-fliese.de/hoop2.html

 

Niederländische Fliesen des 18. Jahrhunderts im Restaurant ‚‘de hoop op de Swarte Walvis‘, Kalverringdijk 15 in Zaandam, Teil 1

www.geschichte-der-fliese.de/hoop1.html

 

Schiffstableaus in der Küche der Wohnung ‘de Walvis‘ des Kaumannshauses d’Mol, Kalverringdijk 19, auf der Zaanse Schans in Zaandam

www.geschichte-der-fliese.de/walvis.html

 

Smuiger mit Amsterdamer Bibelfliesen im Pfannkuchenrestaurant ‘De Kraai‘, Kraaienpad 1, 1509 AX Zaandam

www.geschichte-der-fliese.de/dekraai.html

 

Smuiger met Amsterdamse bijbeltegels in het Bakkerijmuseum ‘In de Gecroonde Duijvekater‘, Zaanse Schans, Zaandam, Zeilenmakerspad 4

www.geschichte-der-fliese.de/bakkerij.html

 

Kamin mit Amsterdamer Bibelfliesen im Bäckereimuseum ‘In de Gecroonde Duijvekater‘, Zaanse Schans, Zaandam, Zeilenmakerspad 4

www.geschichte-der-fliese.de/baeckerei.html

 

 

Heerlijck Slapen
http://www.zaanseschansbedenbreakfast.nl